صابونی تمیز کننده نوک هویه
برند:
دسته بندی: دستگاه ها و لوازم تعمیراتی
رنگ بندی: آبی
گارانتی:
بهترین ماده برای تمیز کردن نوک هویه صابونی است.